Uvjeti i Odredbe

Uvjeti i odredbe

Korištenjem ovog web i mobilnog servisa suglasni ste s njegovim uvjetima korištenja te vas molimo da ih pažljivo pročitate.


Ime i autorska prava

Internetska stranica www.fiskalna-blagajna.eu u vlasništvu je društva Fiskal j.d.o.o. (dalje u tekstu Fiskal).

Fiskal omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice  www.fiskalna-blagajna.eu koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za krajnje korisnike i odnose se na korištenje web i mobilnog servisa  www.fiskalna-blagajna.eu. Korištenjem Fiskal servisa krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje internetske stranice  www.fiskalna-blagajna.eu u skladu s njima.

Svi materijali koji se nalaze na  www.fiskalna-blagajna.eu ekskluzivno su intelektualno vlasništvo tvrtke Fiskal j.d.o.o. i mogu se koristiti isključivo uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositeljima prava na žigu i/ili dizajnu.


Podaci o tvrtki:

Fiskal j.d.o.o.

Vladimira Nazora 2

32271 Andrijaševci

OIB: 51888483660

Žiroračun broj: HR5724840081107027343

Banka: Raiffeisenbank Austria d.d.

Osnivački polog: 10,00 kn uplaćen u cijelosti

Osnivač: Đurđica Hodak

www.fiskalna-blagajna.eu


Osobni podaci 

Korisnik web i mobilnog servisa odgovoran je za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i prihvaća odgovornost za sve aktivnosti unutar svog korisničkog računa

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pisanim putem, poštom ili e-mailom, a Fiskal će poslati pisani odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.


Odjava sa web i mobilnog servisa fiskalna-blagajna.eu

Ukoliko želite odjaviti svoj korisnički račun sa naše internetske stranice obratite nam se na info@fiskalna-blagajna.eu i javit ćemo vam se u najkraćem mogućem roku.


Mogućnost komentiranja

Ukoliko ste registrirani korisnik web i mobilnog servisa Fiskal imate mogućnost postavljanja komentara koji nisu uvredljivi te koji se odnose na samu tematiku odnosno predstavljaju komentar na proizvod kojeg ste naručili. Moguće je komentirati samo proizvod koji ste naručili.

Fiskal zadržava pravo uklanjanja nepriličnih komentara i sadržaja.


Cijena

Fiskal se obvezuje jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos cijene proizvoda, a usluga online naručivanja proizvoda putem web i mobilnog servisa se ne naplaćuje.

Podaci o proizvodu objavljeni na web i mobilnom servisu, opis te raspoloživost dobiveni su od strane dobavljača koji odgovaraju za istinitost podataka.


Ostalo

Pristup na internetske stranice  www.fiskalna-blagajna.eu ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima izvanrednih okolnosti koje su izvan kontrole tvrtke Fiskal koje ćemo nastojati ukloniti u što kraćem roku.

Fiskal ima pravo izmijeniti uvjete korištenja internetske stranice  www.fiskalna-blagajna.eu i ne odgovara za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene nastupaju na snagu online objavom na internetskoj stranici  www.fiskalna-blagajna.eu.

Prihvaćanjem uvjeta korištenja korisnici su suglasni da se na njihove e-mail adrese periodično šalju obavijesti sa web i mobilnog servisa  www.fiskalna-blagajna.eu