Korisničke upute za aplikaciju „Fiskalizacija-Prijava poslovnih prostora“- dopuna

Dostavljamo vam novu verziju dopunjene Korisničke upute za aplikaciju „Fiskalizacija-Prijava poslovnih prostora“.​

Izmjena je navedena u poglavlju 6.2 na 44. stranici, a odnosi  se na unos promjene posljednjeg datuma privremenog zatvaranja poslovnog prostora.

Više informacija

Obnova potpisnog certifikata Porezne uprave za fiskalizaciju

​Najavljujemo kako će dana 11. studenoga  2016. godine  isteći aplikacijski Fiskalcis certifikat Porezne uprave te će isti biti zamijenjen novim obnovljenim certifikatom. Ovim certifikatom CIS Porezne uprave potpisuje XML poruku odgovora koja sadrži JIR i koja se Read more

Više informacija