Android aplikacija
Fiskalna blagajna

65kn/mj +PDV
         8,63€/mj+PDV

Preuzmite aplikaciju

Android Fiskalna blagajna

Aplikacija za sve vrste djelatnosti 
 Jednostavan i moderan dizajn 
 Dva modela prikaza artikala kod izdavanja računa.
     ( ikonice ili lista proizvoda)
 Arhiviranje podataka na server
 Izvjesce o prometu po mjesecima,danima i satu
 Jednostavan unos i uređivanja artikala

Jednostavna aplikacija za izdavanje fiskalnih računa

U cijene svih paketa uključena je licenca Fiskalne blagajne i PODRŠKA STANDARD  u trajanju od 1 godine

Fiskal GO  

Paket sadrži Android aplikaciju i bluetooth printer.

Fiskal Start 2

Paket sadrži Android aplikaciju, tablet 10" i termalni bluetooth pisač. 

Fiskal PDA 5,5"

Paket sadrži Android aplikaciju PDA uređaj 5.5" s integriranim POS pisačem 58mm.

Više o paketima